تغذیه (مجموعه مفاهیم پایه در زیست‌شناسی)

این کتاب می‌کوشد تا بیوشیمی و فیزیولوژی مواد مغذی را در سطح عمومی مورد بررسی قرار دهد. ویژگی‌های رژیم غذایی متوازن، نقش پختن غذا بر کیفیت مواد مغذی، اثرات افزودنی‌های غذایی، نکات مهم در برچسب مواد غذایی و هرم غذایی ایرانیان از دیگر مباحث موجود در این کتاب است.