زندگی زیر سنگ

نویسنده: سید ابوالحسن آل‌محمد

ازدواج دو نفر، پیوند میان دو نفر نیست؛ بلکه پیوند میان دو خانواده و دو فرهنگ است. بنابراین شناخت یکدیگر، بدون شناخت فرهنگ خانوادگی ممکن نخواهد شد. کتاب «زندگی زیر سنگ» داستانی است از آشنایی‌هایی که بدون بها دادن به مقولهٔ فرهنگ خانوادگی شکل گرفته است و اشاره‌ای دارد به پاره‌ای از عواقب این قبیل آشنایی‌ها. همچنین راهکارهایی را برای پیشگیری و مدیریت مشکلات ارائه می‌دهد.

این کتاب در قطع وزیری، با جلد شومیز، در ۲۶۲ صفحه و به بهای ۷۵ هزارتومان منتشر شده است.