سوت خرعلیه

نویسنده: سید ابوالحسن آل‌محمد

کتاب حاضر حکایت از حوادث تلخ و شیرینی دارد که در اواخر دههٔ سی شمسی در اهواز و در خزعلیه رخ داده است. خزعلیه نام محله ای است که منازل سازمانی شرکت نفت در آنجا واقع شده و صدای سوت ساعات کاری از زمان‌های دور در آن طنین‌انداز بوده است.

نویسنده از خاطرات کودکی‌اش می‌گوید. از حملهٔ ملخ‌ها به اهواز تا قربانی گرفتن کوسه در کارون. از بچه‌محل‌ها و از هم‌کلاسی‌هایش در دبستان «نمونه» یا «دکتر هوشیار» و نیز از معلمان خوب آن یاد می‌کند. از بازی های پرنشاط می‌گوید و این‌که کودکان آن روزگار چگونه بدون تلویزیون و اینترنت خود را سرگرم می‌کردند. و کمی‌ هم از شیطنت‌های دوران بچگی گفته است.