مبانی گیاه شناسی عملی با رویکردی نوین + مصورسازی

نویسندگان: راحله درزی با همکاری مرضیه دویران، شقایق خان‌محمدی، معین قاسمی، آیسان معین‌افشار و کیومرث کسنوی

این کتاب با هدف آموزش عملی و آشنایی با مباحث پایه‌ای گیاه‌شناسی طراحی شده است. کتاب «مبانی گیاه شناسی عملی با رویکردی نوین + مصورسازی» به مباحث پیرامون یاخته، بافت‌ها و اندام‌های گیاهی می‌پردازد و برای دانشجویان زیست‌شناسی در مقطع کارشناسی، داوطلبان و دانش‌پژوهان المپیاد زیست‌شناسی و سایر علاقه‌مندان به علوم گیاهی مناسب است.

ارائهٔ آزمایش‌های پژوهش‌محور، خلاقانه و قابل اجرا در هر فصل، ترکیب مفاهیم گوناگون و استفاده از مشارکت مخاطب در تکمیل محتوا از نوآوری‌های کتاب حاضر به شمار می‌رود.