مهنا و گل‌ها

نویسنده: راحله درزی

تصویرگر: زهرا بزرگ زاده

مهنا و گل‌ها، کتابی برای کودکان گروه سنی «ب» است. مهنا دختر کنجکاوی است که درباره گیاهان کنجکاوی می‌کند. عمه‌جان او که یک گیاه‌شناس است او را در رسیدن به پاسخ پرسش‌هایش یاری می‌دهد. این کتاب در قطع رقعی، رنگی و در 16 صفحه به چاپ رسیده است.

کتاب مهنا و گل‌ها از سوی وزارت آموزش و پرورش به عنوان اثر «مناسب» برای مطالعه دانش‌آموزان ارزشیابی شده است.