خوشحال می‌شویم اثر شما را برای انتشار بررسی کنیم.

اگر کتاب شما ترجمه‌ است، مشخصات کتاب اصلی (صفحهٔ عنوان) و چند صفحه از ترجمهٔ خود را به‌پیوست به ایمیل انتشارات ارسال کنید. اگر کتاب شما تألیف است، فهرست کتاب و حداقل یک بخش نمونه را بفرستید. رزومهٔ خود را نیز ارسال بفرمایید.

در صورت تأیید اولیه، موضوع به اطلاع شما خواهد رسید و کارشناسان ما برای ادامهٔ کار با شما تماس خواهند گرفت.

NeveshtarBooks@gmail.com