زمینه‌ها و اهداف

انتشارات نوشتار در زمینه‌های مختلفی نظیر علوم پایه، علوم مهندسی و فناوری، علوم انسانی، هنر، داستان، مهارت‌آموزی و نیز آثار مرتبط با خردسالان، کودکان و نوجوانان در دو سطح تخصصی و ترویجی فعالیت می‌کند.

نوشتار می‌کوشد تا از طریق انتشار کتاب‌های مناسب، در ترویج علم و  ارتقای سواد علمی-فناورانه جامعه سهیم باشد و تلاش می‌کند منابع مطالعاتی مورد نیاز دانش‌آموزان و دانشجویان را بر اساس استانداردهای آموزشی فراهم کند.

علاوه بر آن، با توجه به اهمیت کتاب‌خوانی در سال‌های پیش از مدرسه و ابتدای مدرسه، نوشتار برنامهٔ خاصی را برای خردسالان و کودکان در دست اجرا دارد.

رویکرد این انتشارات در بخش ترویج علم، نشر کتاب‌های نوآور (در محتوا یا روش) و اثرگذار است. در سطح تخصصی، نشر دستاوردهای پژوهش‌های بومی مورد توجه است.

انتشارات نوشتار می‌کوشد تا فرایندها را در تمامی ارکان سازمانی خود به روان‌ترین شکل ممکن انجام دهد تا از تحمیل هزینه‌های اضافی بر قیمت کتاب جلوگیری کند.