زمینهٔ فعالیت و مخاطبان

نشر نوشتار در زمینه‌های مختلفی نظیر علوم پایه، فناوری، علوم انسانی، هنر، داستان، مهارت‌آموزی و نیز آثار مرتبط با خردسالان، کودکان و نوجوانان در دو سطح تخصصی و ترویجی فعالیت می‌کند.

نشر نوشتار می‌کوشد تا از طریق انتشار کتاب‌های مناسب، در ترویج علم و ارتقای سواد علمی‌-فناورانهٔ عموم جامعه سهیم باشد. علاوه بر آن، با توجه به اهمیت کتاب‌خوانی در سال‌های پیش از مدرسه و ابتدای مدرسه، برنامة خاصی را برای خردسالان و کودکان در دست اجرا دارد.

یکی دیگر از حوزه‌های فعالیت‌های انتشارات نوشتار نتایج حاصل از پایان نامه‌های دانشجویی در قالب کتاب است. گرچه نتایج پایان نامه‌ها به صورت مقاله در مجلات تخصصی منتشر می‌شود اما گاه وجود متن کامل پایان نامه برای سایر پژوهشگران، راه گشاست. این‌گونه پایان‌نامه‌ها، با رعایت موارد حقوقی، منتشر و در اختیار مراکز پژوهشی، پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. نشر پایان‌نامه در قالب کتاب، امکان ارجاع به پایان نامه را در نگارش‌های علمی، تسهیل می‌کند.