معرفی کوتاه

انتشارات نوشتار در زمینه‌هایی نظیر علوم پایه، علوم انسانی، علوم مهندسی و فناوری و نیز داستان‌ در دو سطح تخصصی و ترویجی فعالیت می‌کند.

همچنین انتشارات نوشتار دارای بخش ویژه‌ای برای خردسالان و کودکان است. کتاب‌های این بخش شامل موضوعات داستانی، علمی، آموزشی و سرگرمی است.