تغذیه

درباره کتاب

تغذیه یکی از مفاهیم اساسی در زیست‌شناسی است. در این کتاب مفاهیم بنیادی در سطح زیست‌شناسی عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. انواع هرم‌های غذایی (از جمله هرم غذایی ایرانیان)، بشقاب غذایی سالم، گروه‌های رایج غذایی همراه بیوشیمی و فیزیولوژی آن‌ها، کلیات افزودنی‌های غذایی و بیماری‌های تغذیه‌ای از جمله مباحث این کتاب است.

موجود نیست